Om os

handsSIGNboard er et privat, uafhængigt firma der startede i 2003, med følgende idégrundlag:

  • At tilbyde fleksibel tolkeservice med høj kvalitet, primært i Storkøbenhavn, men også i resten af Danmark eller i udlandet.
  • At være en attraktiv arbejdsplads for højt kvalificerede tolke.
  • At give et højt  serviceniveau til tolkebrugere med ensartet service/kvalitet, og hurtig tilbagemelding ved bestilling.
  • Gennem vores indsats ønsker vi at medvirke til at give mennesker med høreproblemer muligheden for et selvstændigt liv.
  • Firmaet skal drives effektivt med minimal administration.

 

Vi vægter meget, at vores tolke trives med opgaverne, og at alle har et godt samarbejde. Der er god sparring mellem tolkene – også omkring opgaverne, hvilket vi oplever er til gavn for tolkebrugerne.
SIGNboard benytter kun eksaminerede tegnsprogstolke og eksaminerede/godkendte skrivetolke.

En tilfreds tolk har større arbejdsglæde og yder en bedre service overfor tolkebrugerne.   En tilfreds tolkebruger vender tilbage!